1. REGISTRACIJA GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE INTERNETU

Internetu pateikti Prašymą registruoti Sąvade gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai.

Prisijungti prie Gamintojų ir importuotojų sąvado galite ČIA.

Jei nesate e-ASTA vartotojas, t. y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis e-ASTA vartotoju (doc. formatu) ir pateikite ją Agentūrai (paraiškoje yra nurodyta reikalinga kontaktinė informacija).

2. REGISTRACIJA SĄVADE RAŠTU

Informaciją apie registraciją Sąvade raštu rasite Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Prašymo forma: http://atliekos.gamta.lt rubrikoje „Gamintojams ir importuotojams“ / „Gamintojų ir importuotojų sąvadas“

3. VIEŠAS SĄVADO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie gamintojų ir importuotojų registraciją Sąvade, vidaus rinkai tiekiamus gaminius, spauskite ČIA.

4. GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Pateikti praėjusių kalendorinių metų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos metinę ataskaitą ar nurodyti einamųjų metų planuojamus tiekti vidaus rinkai EEĮ kiekius galima tik internetu, spauskite ČIA

.

.

Pagalba sistemos techniniais/gedimo ir veiklos klausimais yra teikiama tik elektroniniu paštu: pagalba@aaa.am.lt

©Aplinkos apsaugos agentūra, 2016